Kommerciel stærk og forretningsunderstøttende sparringspartner for direktionen, lederne og organisationerne i koncernens selskaber

For at kunne understøtte de fremtidige vækstkrav i Welcon A/S og i Superwood A/S, både forretningsmæssigt og organisatorisk, ønsker man at ansætte en ny HR-chef. Stillingen vil blive med ansættelse i Welcon, men rollen vil også skulle supportere både Superwood og CJ Holding ApS. HR-chefen får både et operationelt og et strategisk ansvar og skal forankre den internationale HR-funktion som en værdiskabende samt forretningsunderstøttende del af både Welcon og Superwood.

Som HR-chef bliver du en del af ledergruppen og ansvarlig for HR-området i Welcon og Superwood med i alt 4 medarbejdere. Derudover bliver du projektleder på tværgående projekter.

Nogle af dine nøgleopgaver vil være

  • At videreudvikle HR-området i samarbejde med direktionen og teamet, så man kan understøtte den fremtidige organisatoriske vækst både i Welcon og Superwood (ca. 550 ansatte fordelt på flere forskellige nationaliteter)
  • At udarbejde en HR-strategi for Welcon og Superwood, der understøtter forretningen og sikre en effektiv implementering heraf
  • At sikre, at fremtidens HR-funktion i Welcon og Superwood udnytter nyeste digitale muligheder
  • Løbende udvikling og optimering af de forretningsorienterede HR-løsninger og -processer
  • Rekruttering (herunder kontrakthåndtering og kommunikation), on-boarding, udvikling og fastholdelse
  • Personalejura, herunder overenskomstforhold, pensions- og sundhedsordning samt udstationering
  • Håndtering af personalesager, konflikthåndtering, udviklings- og afviklingssamtaler
  • At sikre, at talent fremadrettet udvikles og fastholdes i organisationen
  • Agere sparringspartner for direktionen, ledere og nøglemedarbejdere

Koncernen har en meget flad ledelsesstruktur. Der er kort fra tanke til handling, hurtige beslutningsgange, og den er præget af en uformel samt uhøjtidelig tone og tilgang.

Robust leder med HR-værktøjskassen fyldt til randen

Du har en videregående kommerciel uddannelse, som f.eks. cand.merc., men vigtigst er erfaringen og personligheden. I dag sidder du nok som HR-chef, HR Director eller HR Partner (i et selvstæn-digt forretningsområde) i en lignende koncern eller i en mellemstor international produktions-virksomhed, gerne med afsæt i tekniske produkter. Du har solid erfaring med ledelse af HR-funktionen og er vant til at deltage i ledergruppearbejde, hvor du er en værdiskabende sparringspartner, der tør udfordre direktion/ledere på højt niveau vedrørende forretningsudvikling samt organisatoriske og ledelsesmæssige emner. Desuden har du allerede bevist at dine ledelsesprincipper fungerer i virkeligheden, og at du behandler dine kolleger og medarbejdere på en positiv og løsningsorienteret facon.

Som person har du en god forretningsmæssig forståelse, et godt drive, vindermentalitet og er en person, der får tingene til at ske. Du er analytisk, arbejder selvstændig, er vedholdende og følger tingene til dørs. Derudover skal du kunne agere ift. mange informationer fra alle niveauer i organisationen samt evne at være fleksibel, tillidsvækkende og empatisk. Sidst men ikke mindst er du ”global intelligent” og besidder grundlæggende værdier såsom ordentlighed og ærlighed.

Endelig så motiveres du af at arbejde i et entreprenant, dynamisk og udviklingsorienteret miljø og evner samtidig at være en god modvægt hertil.

______________________________________________________________________________

Om koncernen

CJ Holding er stiftet i 1993 af brødrene Jens og Carsten Pedersen. Virksomhedens formål er at eje virksomheder inden for energisektoren og beslægtede områder med Welcon A/S som det største af selskaberne. Koncernen omsætter for over 1 mia. kr. og beskæftiger mere end 600 medarbejdere. Koncernen er bundsolid og har gennemgået en markant udvikling og vækst de senere år.

Ønsker du at søge denne stilling, skal du søge via Hansen Tofts hjemmeside via følgende link: https://www.hansentoft.dk/job/6177

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant Karin Granstrøm på 2064 1245.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Find more information.

Contact

If you would like to learn more about our company policies, please get in touch with us on welcon@welcon.dk or call us on +45 30 18 61 00.

Technology
Pioneering steel construction.
Our story
Steel the future.
Facilities
If you can dream it. We can build it.