Har du en solid værktøjskasse og lyst til at udvikle, effektivisere samt være understøttende sparringspartner for ledere og organisationer i koncernens selskaber? Så vil vi gerne i kontakt med dig.

For at kunne understøtte de fremtidige vækstkrav i Welcon A/S og Superwood A/S, både forretningsmæssigt og organisatorisk, ønsker man at tilføre nogle tungere kompetencer til koncernen. Stillingen vil blive med ansættelse i Welcon A/S, men rollen vil også skulle supportere andre selskaber i koncernen. Den ansvarlige for løn- og HR-administrationen har ansvaret for de operationelle opgaver i afdelingen, men også ansvaret for at effektivisere og udvikle området.

Du er overordnet fagligt ansvarlig for alle opgaver inden for lønbogholderi, HR-administration og tilhørende systemer, herunder rådgivning og support vedrørende overenskomster, lokalaftaler og lovgivning, der påvirker løn- og ansættelsesforhold samt optimering og digitalisering af processerne i lønbogholderiet og HR-administrationen.

Du vil blive en del af et team på fire medarbejdere og vil blive faglig leder for én HR & Payroll Accountant og én trainee. Stillingen er med reference til Head of HR.

Nogle af dine nøgleopgaver vil være:

  • Månedlig lønbehandling for 700 medarbejdere, heraf 90 funktionærer. Medarbejdersammensætningen består af medarbejdere fordelt på flere end 15 nationaliteter
  • Vedligeholdelse af medarbejderstamdata, refusionsansøgninger, feriepengeindberetning, bogføring og afstemninger
  • Udarbejdelse af kontrakter og andre personalejuridiske dokumenter
  • Opsætning og udvikling af løn- og tidsregistreringssystem i samarbejde med eksterne leverandører
  • Support og vejledning til ledere og medarbejdere i løn- og tidsregistreringsopgaver
  • Support og vejledning til ledere i overenskomstmæssige forhold samt tilhørende personalerelateret lovgivning
  • Deltage i GDPR-arbejdet
  • Løbende optimering af løn- og HR-processer og træning af ledere
  • Proaktiv kommunikation inden for fagområdet.

Koncernen har en meget flad ledelsesstruktur. Der er kort fra tanke til handling, og koncernen er præget af en uformel tone og tilgang.

Du har værktøjskassen fyldt til randen og lyst til mere

Du har en relevant uddannelse inden for løn, HR-administration og regnskab/bogholderi og sidder i dag i en tilsvarende stilling. Du har 5-8 års erfaring fra en lønfunktion (overenskomst og timelønsområdet) i en produktionsvirksomhed - gerne med udenlandsk arbejdskraft. Det vil være en fordel, at du har erfaring med implementering af tidsregistrerings- og lønsystemer, samt at du er superbruger af Excel. Kender du desuden Lessor Løn og tidsregistreringssystemet Trimit og er vant til at effektivisere og videreudvikle området, vil det være en klar fordel.

Du har en god forretningsmæssig forståelse, et godt drive, vindermentalitet og er en person, der får tingene til at ske. Du er organiseret, struktureret og kan holde hovedet koldt i pressede situationer. Desuden er du nysgerrig på ny viden og god til at se værdikæden i en proces. Du er kundeorienteret, agerer professionelt og er serviceminded.

Sidst, men ikke mindst, så motiveres du af at arbejde i et entreprenant, dynamisk og udviklingsorienteret miljø og evner samtidig at være en god modvægt hertil.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Hansen Toft på tlf. 7025 0407.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Find more information.

Contact

If you would like to learn more about our company policies, please get in touch with us on welcon@welcon.dk or call us on +45 30 18 61 00.

Technology
Pioneering steel construction.
Our story
Steel the future.
Facilities
If you can dream it. We can build it.